Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Bilateralni projekt
  • Šifra: BI-AR/2018-2019-001
  • Naslov: Optimalna konstrukcija elektroporacijske komore in poracijskega protokola
  • Trajanje: 01.03.2018 - 31.12.2019
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Damijan Miklavčič