Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0073
  • Naslov: Reaktorska fizika
  • Trajanje: 01.01.2020 - 31.12.2025
  • Letni obseg (v FTE): 5
  • Odgovorni nosilec: Luka Snoj
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. ddr. Tomaž Gyergyek