Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0246
  • Naslov: ICT4QoL - Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje
  • Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2025
  • Letni obseg (v FTE): 4
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Sašo Tomažič