Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-8166
  • Naslov: Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka
  • Trajanje: 01.05.2017 - 30.04.2020
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Darko Makovec
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič