Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-8194
  • Naslov: Senzorske tehnologije pri kontroli posegov v objekte kulturne dediščine
  • Trajanje: 01.05.2017 - 31.10.2020
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: Zvonko Jagličić
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Samo Beguš
  • Sodelujoče RO: povezava