Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-8175
  • Naslov: Robustne metode računalniškega vida za avtonomna robotska plovila
  • Trajanje: 01.05.2017 - 31.12.2020
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Matej Kristan
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Janez Perš
  • Sodelujoče RO: povezava