Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J7-8272
  • Naslov: Integrirani večkanalni umetni nos za zaznavanje sledov molekul v parni fazi
  • Trajanje: 01.05.2017 - 30.04.2020
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: Igor Muševič
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. dr. Drago Strle