Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-9232
  • Naslov: Upravljanje z viri za zanesljive komunikacije z nizkimi zakasnitvami v pametnih omrežjih - LoLaG
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Mihael Mohorčič
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Urban Rudež