Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J1-9162
  • Naslov: Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomaterialnov: vpliv biokorone
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Damjana Drobne
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. ddr. Aleš Iglič
  • Sodelujoče RO: povezava