Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt
  • Šifra: L2-7541
  • Naslov: Senzor za sprotno, neinvazivno merjenje glukoze
  • Trajanje: 01.03.2016 - 28.02.2019
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Janez Trontelj