Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt
  • Šifra: L7-9406
  • Naslov: OptiLEX: Raziskave in optimizacija predstavitve leksikalnih jezikovnih virov za implementacijo govornih tehnologij na vgrajenih sistemih
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Jerneja Žganec Gros
  • Odgovorni nosilec na UL FE: izr. prof. dr. Simon Dobrišek