Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Bilateralni projekt
  • Šifra: BI-ME/18-20-016
  • Naslov: Izboljšanje energijske učinkovitosti pretvorniško napajanega asinhronskega motorja s primerno izbiro števila rotorskih palic
  • Trajanje: 01.08.2018 - 31.07.2020
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Vanja Ambrožič