Sodelovanje z industrijo

Fakultetni laboratoriji izvajajo različne oblike raziskovalnega in razvojnega sodelovanja s slovensko industrijo: usposabljajo mlade raziskovalce iz gospodarstva, sodelujejo v centrih odličnosti, kompetenčnih centrih, tehnoloških platformah in mrežah, izvajajo raziskovalno razvojne projekte. K projektnemu sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki spodbujajo skupno kandidaturo na razpisih ali vključevanje komplementarnih partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih družb: predvsem sofinanciranje in partnerstvo na aplikativnih projektih ARRS, nekateri razpisi MIZŠ (npr. raziskovalci na začetku kariere) ter razpisi TIA. V letu 2014 je imela Fakulteta s slovenskimi in tujimi podjetji sklenjenih 120 različnih pogodb v skupnem obsegu 3,16 milijona EUR, od tega 2,95 milijona EUR z domačimi in 215 tisoč EUR s tujimi partnerji. Obseg financiranja in dinamika izvajanja tržnih projektov sta zelo raznolika. Prevladujejo manjši projekti okrog deset tisoč EUR (približno polovica), nekateri projekti pa znašajo tudi nad sto tisoč EUR. Večina projektov traja vsaj eno leto, nekateri nekaj mesecev, nekateri pa več let. Projektno sodelovanje z industrijo predstavlja za Fakulteto pomemben delež prihodka.

Nekatera od številnih domačih podjetij, s katerimi fakulteta sodeluje, so

 • Alpineon d.o.o.
 • BIA Separations d.o.o.
 • Bisol d.o.o.
 • C3M d.o.o.
 • EC d.o.o.
 • ELES d.o.o.
 • Harpha Sea d.o.o.
 • Hidria AET d.o.o.
 • INEA d.o.o.
 • Intersocks d.o.o.
 • Iskra Medical d.o.o.
 • Iskra Sistemi d.o.o.
 • Iskraemeco d.o.o.
 • Iskratel d.o.o.
 • Kolektor Etra d.o.o.
 • Metal Ravne d.o.o.
 • Metronik d.o.o.
 • Nela razvojni center d.o.o.
 • RC IKT d.o.o.
 • RLS d.o.o.
 • Sensum d.o.o.
 • Skrbis o.a.o. (Rusija)
 • SODO d.o.o.
 • ST Microelectronics s.r.l. (Italija)
 • Telekom Slovenije d.d.
 • TMG-BMC d.o.o.