Tehniški dnevi so v okviru Dnevov dejavnosti, tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v družbenem okolju. Pri tehniških dnevih učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. S tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. 

Tudi na Fakulteti za elektrotehniko osnovnim šolam ponujamo možnost izvedbe tehniškega dneva na naši fakulteti. Vabimo vas, da si ogledate, katere delavnice ponujamo in v primeru zanimanja za določeno delavnico, nam pišete na .

Izdelava in vodenje avtonomnih sistemov - LEGO Mindstorms EV3