RoboXY

RoboXY

Načrtovanje, sestavljanje in vodenje robotskega manipulatorja.

  • Robotika,
  • motorji,
  • krmilnik,
  • vodenje,
  • risanje.

 

Pri delavnici RoboXY se bomo spoznali z osnovami robotike na praktičnem primeru ravninskega manipulatorja. Sestavili bomo mehanske komponente, napeljali električne povezave, namestili senzorje in preizkusili delovanje sestavljenega mehanizma. Za vodenje robota bomo uporabili mikrokrmilnik. Na sestavljen in testiran mehanizem bomo namestili še orodje – pisalo, ter pripravili aplikacijo risanja z robotom. 

 

Ekskurzija: Yaskawa

Starostna omejitev: 9. razred OŠ, 1. letnik SŠ, 2. letnik SŠ, 3. letnik SŠ

Potrebna predznanja: /

Število mest na delavnici: 6

Trajanje delavnice: od 8:30 do 15:30

Mentorja: prof. dr. Roman Kamnik, as. dr. Sebastjan Šlajpah

 

 RoboXY roboXY ptit 2018 roboXY ptit 2018

 

 

gumb prijava ptit