1. stopnja UN

Novi koronavirus – aktualna navodila za zaposlene in študente

29.06.2020

Informacija o možnostih zagotavljanja izvajanja karantene za tuje študente

 

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS

 

Sporočilo rektorja UL glede preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa zaposlenim in študentom

 

Posodobitev: 29. 6. 2020

Zaradi slabšega epidemiološkega stanja in vladnega ukrepa o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih ponovno apeliramo k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov, kot so: higiena rok, razdalja med osebami najmanj 1,5 m in kjer to ni možno, dosledna uporaba zaščitnih mask. Priporočamo, da preventivne ukrepe spoštujete tudi izven kraja zaposlitve in tako pripevate k preprečevanju širjena koronavirusa.

 

Preklic odredbe o delu na domu s 1. 6. 2020:

 

S 1. 6. 2020 skladno z Odlokom Vlade RS o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) začnemo z delom na fakulteti. Pri delu je še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. Varnostne ukrepe za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE bomo posodabljali skladno s priporočili pristojnih institucij.

S spremembo Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju, in sicer bo s 1. junijem na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 200 oseb, z upoštevanjem varnostnih ukrepov.

S 1. 6. 2020 bo za kosilo odprta tudi restavracija UL FE, vendar z začasno prilagojenim urnikom (od 11:30 do 14:00).

Način dostopa na Fakulteto in obratovanja knjižnice do preklica ostajata nespremenjena.

 

Navodila za prehod meje za študente in zaposlene iz drugih držav (29. 5. 2020):

 

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ureja vstop v državo za študente in zaposlene v izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih institucijah, dnevne migrante in osebe iz tretjih držav. Odlok določa tudi izjeme pri izvajanju karantenskih ukrepov in potrebna dokazila za prestop državne meje.

Dokazila za študente:

 • potrdilo o vpisu na fakulteto oz. potrdilo, da študent opravlja študijske obveznosti na fakulteti, ki ga izda članica Univerze v Ljubljani;
 • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču  v Republiki Sloveniji;
 • negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni (samo za osebe iz tretjih držav);
 • dovoljenje za bivanje (samo za osebe iz tretjih držav). 

Dokazila za zaposlene:

 • pogodba o delu s članico Univerze v Ljubljani;
 • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču  v Republiki Sloveniji;
 • negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni (samo za osebe iz tretjih držav);
 • dovoljenje za bivanje (samo za osebe iz tretjih držav).

Pred prihodom v Študentski dom morajo študenti izpolniti priloženo izjavo in jo poslati na sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si.

Pred prihodom v Slovenijo morajo študenti in zaposleni obvezno preveriti posodobljen seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Republiko Slovenijo (objavljen na NIJZ in MZZspletnih straneh), ter kateri mejni prehodi so odprti. Če se študentu kljub Odloku neupravičeno odredi karantena, lahko piše na e-naslov nina.hrasovec@gov.si (Ministrstvo za zdravje) in pojasni, da je študent, ki spada med izjemo po Odloku.

Več informacij.

 

Napotki za študente od 18. 5. dalje:

 

 • prihod na fakulteto je mogoč za udeležbo na obveznih laboratorijskih vaj, izpitih ter za obisk knjižnice (navodila za dostop do knjižnice). Za nujni obisk študentske pisarne se predhodno najavite na studij@fe.uni-lj.si.
 • obvezno je nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok. Zaščitne maske za enkratno uporabo je treba po končani uporabi odložiti v posebno označeno posodo pri izhodu iz fakultete;
 • potrebno je upoštevanje navodil za higieno kašlja, umivanje rok in zračenje prostorov, dostopnih na spletni strani UL FE (NIJZ);
 • v vseh prostorih se upošteva varnostna razdalja 1,5 do 2 m (tudi hoja po hodniku, stopnišču, skupnih prostorih, sanitarijah);
 • upoštevajte prerazporeditev miz in stolov z upoštevanjem varnostne razdalje, ki omogoča, da študenti ne sedijo nasproti drug drugemu;
 • zadrževanje večjega števila oseb v prostorih fakultete ter zbiranje študentov v skupinah ni dovoljeno, omejujejo se osebni stiki;
 • v primeru akutne okužbe dihal (npr. nahoda, bolečin v žrelu, kašlja, slabega počutja, oteženega dihanja, z vročino ali brez) ostanite doma in obvestite svojega osebnega zdravnika, pri katerem boste dobil vsa navodila. Obvestite nosilca vaj ali nosilca predmeta in ostanite doma tudi, če zboli kdo od vaših družinskih članov za boleznijo covid-19 ali ima potrjeno asimptomatsko okužbo ali če je bil v tesnem stiku z okuženo oz. obolelo osebo (visoko rizični kontakt).

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, ponovno izvajamo del pedagoškega procesa v obliki laboratorijskih vaj v laboratorijih na fakulteti.  

Nosilci predmetov, pri katerih se bo del laboratorijskih vaj izvedel na fakulteti, bodo pravočasno obvestili študente o načinu izvedbe in o začetku izvajanja (termine za vse skupine, morebitne spremembe skupin ...).

Pri izvedbi laboratorijskih vaj je obvezno izvajati vse varnostne ukrepe, ki so zapisani v sklepu rektorja z dne 15. 4. 2020 in v dokumentu Varnostni ukrepi za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE v času Koronavirusa (SARS-CoV-2), še posebej je treba biti pozoren na zagotavljanje fizične distance, razkuževanje rok, razkuževanje površin in opreme, prezračevanje in uporabo zaščitne opreme. Posledično bo delo potekalo v manjših skupinah krajši čas.

Vstop na fakulteto bo še naprej možen samo s službeno kartico zaposlenih, zato bo izvajalec laboratorijskih vaj prevzel študente pri glavnem vhodu 10 minut pred začetkom vaj. Dostop na fakulteto je dovoljen izključno tistim, ki ne kažejo znakov okužbe. Izvajalec laboratorijskih vaj bo pri vhodu nadzoroval izvajanje varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporabo zaščitnih mask, meritev telesne temperature ...) ter študente ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m) pospremil v laboratorij. Evidenco prisotnosti bo vodil izvajalec laboratorijskih vaj. V primeru vstopanja večjega števila skupin študentov na fakulteto ob istem terminu morajo izvajalci vaj poskrbeti za ustrezno razporeditev z ustrezno razdaljo skupin v avli ali pred fakulteto.

Vstop na fakulteto je možen samo z uporabo zaščitne maske. Študentje svojo zaščitno masko prinesete s seboj, imate pa tudi možnost uporabe zaščitne maske, izdelane na UL FE. Po zaključku vaj študentje zapustite fakulteto. Na naslednje vaje lahko počakate na fakulteti, vendar izključno v avli ali na vrtu fakultete, z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. Gibanje študentov v ostalih prostorih fakultete ni dovoljeno. Izjema je uporaba sanitarij.

Protokol bomo prilagajali glede na razmere, o čemer vas bomo sproti obveščali. Za vse dodatne informacije, povezane s študijem, pokličite:

 • za informacije povezane s študijem na prvi in drugi stopnji na tel. 01 4768 213 ali 01 4768 460 oz. 01 4768 428,
 • za informacije povezane s študijem na tretji stopnji pokličete na tel. 01 4768 338,

za vse ostale informacije nas lahko kontaktirate na studij@fe.uni-lj.si.

 

Za vse študente, ki se v izredni situaciji (ali tudi sicer) srečujete z najrazličnejšimi težavami, je na spletni strani FE zaživela SOS točka. oz. psihosocialna svetovalnica. Tu smo za vas!

 

Navodila za zaposlene – posodobitev 18. 5. 2020

 

Pedagoško, znanstveno-raziskovalno delo in delo v strokovnih službah še naprej poteka skladno s prejetimi sklepi rektorja UL in ob upoštevanju Varnostnih ukrepov za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE v času Koronavirusa (SARS-CoV-2).

 

Pedagogi lahko izvajanje pedagoškega procesa preko video predavanj izvajate z lastno opremo od koderkoli s povezavo v splet. Na fakulteti smo dodatno pripravili dve mesti za predavanje, opremljeni z vso opremo, v veliki in mali diplomski sobi. Prosim predavatelje, da si uporabo ustrezno rezervirate preko sistema rezervacij, ki ga usklajuje ga. Tatjana Lušina na int. 213 ali tatjana.lusina@fe.uni-lj.si.

Če bo potrebno, bomo število predavateljskih mest ustrezno povečali. Vsaka katedra naj tudi sama organizira dodatna mesta za predavatelje.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izvajanjem študija na daljavo, se obrnite na podporno skupno eFE na e@fe.uni-lj.si ali za nujnejše primere na:

Anže Pratnemer, int. 149

Martin Kozmelj, int. 149

Marko Papić, int. 149

Rok Žurbi, int. 150

 

Prosimo vas, da nas sproti obveščate, če imate kakršne koli težave z dostopi ali s povezljivostjo, da jih bomo lahko pravočasno odpravljali.

 

Pomembni dokumenti:

 

Varnostni ukrepi za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE 27. 5. 2020

Varnostni ukrepi za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE 7. 5. 2020

Sklep rektorja 14. 5. 2020.pdf

Sklep rektorja 7. 5. 2020.pdf

Sklep rektorja 29. 4. 2020.pdf

Sklep rektorja 22. 4. 2020.pdf

Sklep rektorja 15. 4. 2020.pdf

Sklep rektorja 7. 4. 2020.pdf

Sklep rektorja 18. 3. 2020.pdf

Razpored sedežev v predavalnicah po priporočilu NIJZ in inšpektorata za delo

Priročnik FE za delo na daljavo.pdf

 

_________________________________________________________________________

Splošno o novem koronavirusu SARS-CoV-2

korona

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

korona1

Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

kašelj

umivanje rok

Dodatne informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Splošne informacije o koronavirusu: www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
Spremljanje koronavirusa v Sloveniji: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

korona info

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

Ministrstvo za zdravje

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

 

Koronavirus in zasebnost (GDPR)