1. stopnja VS

Likarjev sklad razpisuje štipendije

14.02.2022

Likarjev sklad je razpisal štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za leto 2022/2023.

Letne štipendije se podeljujejo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2022/2023, štipendije pa so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na Univerzi v Ljubljani predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonsko stopnjo).

Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oziroma 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:

  • prošnjo z navedbo osnovnih podatkov o željenem študiju na TUM,
  • biografijo,
  • bibliografijo,
  • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice UL,
  • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
  • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  • dokazilo o znanju nemškega jezika,
  • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Dodatno morajo kandidati izpolniti tudi elektronski prijavni obrazec.

Natisnjena prijava na razpis skupaj z vsemi dokazili mora prispeti na naslov: prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana. Obvezen je pripis: "Za Posvetovalni odbor sklada "Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar", prijave so odprte do vključno 10. marca 2022.

Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski št. 01 2418 594 ali na elektronskem poštnem naslovu student.office@uni-lj.si. Vse informacije dobite tudi na spletni strani Likarjevega sklada.

LikarjevSklad