Alumni

Plačano pripravništvo v Evropskem patentnem uradu

Datum objave: 19.02.2020

EUIPO razpis logo

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Evropskem patentnem uradu (EPO) – 2020/21

 

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office, v nadaljevanju: EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 12. marca 2020 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga do deset najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, pet s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 1.400 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2020.

 

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  • naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika, biologija, živilska tehnologija, mikrobiologija, biotehnologija, farmacija, genetika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.,
  • humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, družboslovna informatika, kadrovski management ipd.

 

Rok za prijavo je 3. marec 2020, celotno besedilo razpisa pa je objavljeno na povezavi. Deset kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma maja/junija 2020.

EUIPO razpis logo