Alumni

Še večja podpora Univerze v Ljubljani kritičnim dejavnostim v državi

Datum objave: 06.04.2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je pripravila pregled raziskovalnih dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k uspešnejšemu boju proti pandemiji COVID-19, med njimi tudi projekti in programi, ki jih izvajajo raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani.

Na FE se izvajata projekta Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini pod vodstvom prof. dr. Damijana Miklavčiča in Polprevodniška elektronika pod vodstvom prof. dr. Marka Topiča.

Ekipa 4PDIH, ki deluje pod okriljem Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko UL, je pripravila spletno orodje Pomoč na dlani. Namen brezplačnega orodja je odkriti čim več organizacij, ki nudijo brezplačno pomoč, in jih povezati s tistimi, ki potrebujejo pomoč npr. s starostniki, ki ne morejo sami v trgovino, lekarno, ali s starši, ki morajo biti vsak dan prisotni na delu, pa imajo doma majhne otroke.

Več o projektih.

Koronavirus

Na Univerzi v Ljubljani sledimo spremembam in zahtevam dogajanja, ki je povezano s koronavirusom. Prilagajamo se neznanim razmeram in kot marsikje smo začeli spreminjati navade delovanja na vseh področjih. Članice UL so stopile skupaj in že takoj prispevale pomoč državljanom, ki so jo v preteklih dneh samo še okrepile.

Med aktualnejšimi projekti članic UL so Medkulturna raziskava o psihološkem delovanju ljudi v času pandemije koronavirusa, Izdelava mask iz tkanin, Zapisi v pomoč praktikom v šolstvu, Pomaga(j)mo, Dobrodelna dražba, Plakati na temo koronavirusa. Več informacij.

Med najbolj izpostavljenimi sta Medicinska fakulteta UL in Zdravstvena fakulteta UL. K reševanju situacije v državi študentje višjih letnikov Medicinske fakultete UL delajo v vladnem klicnem centru, ki prebivalcem omogoča dostop do zanesljivih informacij o epidemiji v Sloveniji. Študenti so pod nadzorom in mentorstvom strokovnjakov medicinskih strok in predstavnikov ministrstev od pričetka delovanja klicnega centra odgovorili na več 10.000 klicev državljanov, več kot 1.100 klicev na dan.

Študenti Zdravstvene fakultete UL so se skupaj s študenti Medicinske fakultete UL odzvali tudi na prošnjo Rdečega križa Slovenije (RKS) za prostovoljstvo pri izvajanju nalog in aktivnosti v Enoti za oskrbo bolnikov RKS, ki deluje v Mobilnem stacionariju. Prav tako sta se obe fakulteti odzvali na prošnjo UKC Ljubljana za pomoč pri izvajanju zdravstvene nege pacientov ter babištva. 

Na Fakulteti za farmacijo UL so ustanovili delovno skupino, ki spremljala novosti na področju terapije COVID-19 oziroma razvoja protivirusnih zdravil SARS-CoV-2. Novosti posredujejo tako laični kot strokovni javnosti. Medtem študenti lekarnam v času epidemije nudijo svojo pomoč.

Klinike za živali Veterinarske fakultete UL so še naprej odprte, vendar v omejenem obsegu z dežurnimi ekipami. Na voljo je tudi poseben elektronski naslov za vprašanja glede koronavirusa in živali: koronavet.vf@vf.uni-lj.si.

Na Fakulteti za strojništvo UL so na podlagi znanja in izkušenj pripravili predloge za boj proti koronavirusu na sedmih področjih: detekcija okuženih, zaščita pred okužbami, medicinske naprave za bolne, ravnanje s kužnimi odpadki, splošni ukrepi za preprečitev okužb, spremljanje, analiza in napovedovanje okužb, metode komuniciranja med časom epidemije.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti UL sodelavci svetujejo podjetjem za izdelavo zaščitnih sredstev. Preučujejo možnosti zaščite površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo.

Fakulteta za šport UL je skupaj s partnerji pripravila nasvete za vadbo. Videoposnetke si lahko ogledate tukaj.

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete UL na spletni strani objavljajo številne strokovne in znanstvene članke, osebna razmišljanja, infografike, ki lahko zaposlenim pomagajo delati v novih pogojih dela. 

Ekipa Psihosocialne svetovalnice, ki deluje v okviru Pedagoške fakultete UL, je pripravila nekaj nasvetov, kako se učinkovito spoprijemati s trenutnimi okoliščinami. Zaradi nastalih razmer je ekipa na voljo za svetovanje tako zaposlenim kot študentom.

Ekonomska fakulteta UL kot vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija na področju ekonomskega in poslovnega izobraževanja v državi je skupaj s Centrom za poslovno odličnost (CPOEF) izvedla brezplačni webinar z naslovom Ali lahko gospodarstvo "zmrzne" brez ogrevanja? in tako izpostavila ter približala nekaj ključnih ekonomskih področij, katerih razumevanje bo izjemno pomembna osnova za sprejemanje odločitev s kratkoročnimi in dolgoročnimi posledicami.

Na temo trenutne situacije je na Fakulteti za družbene vede UL nastal video Strah pred neznanim. Prek Varne točke Safe.si, ki deluje v okviru fakultete, so opozorili na nekatera tveganja in pasti, ki jih prinašajo družbeni mediji, ki v tem času še bolj nadomeščajo druženje v živo, in posneli tudi video.

Tudi alumni UL lahko skupaj dosežemo več. Povežimo se in pomagajmo s širjenjem vsebin UL do tistih, ki jim lahko koristijo, s sodelovanjem pri prostovoljnih projektih na članicah, z mentorstvom in pomočjo študentom. 

Razmislite in preverite, kje lahko tudi sami ponudite pomoč klubu, v katerega ste včlanjeni, oziroma Univerzi v Ljubljani.

Ostanite zdravi!

Pomoč na dlani

Pomoč na dlani, 4PDIH