Fakulteta v medijih

Racunalniske-novice.com: Nujna večja promocija tehničnih in IKT znanj in poklicev

Datum objave: 27.12.2018

Vodja LTFE, dr. Kos je izpostavil, da je sodelovanje fakultet in podjetij zelo pomembno tako za podjetja, ki s tem pridobijo nova znanja, kot tudi za fakultete, ki na ta način bolje razumejo realne potrebe trga. Njihova vloga v sodelovanju s podjetji se je v zadnjih 10 letih močno spremenila, saj danes z digitalizacijo praktično vsa podjetja tesno prepletajo značilnosti svoje branže z rešitvami IKT, ki jih razvijajo na Fakulteti za elektrotehniko.

Na Fakulteti za elektrotehniko poleg rednih študijskih programov omogočajo študentom tudi sodelovanje v krajših hands-on aktivnostih, kot so IoT akademija, tečaji programiranja, projektno sodelovanje v prototipnem laboratoriju Makerlab, kjer udeleženci pridobijo certifikate in kreditne točke, na podlagi katerih imajo kasneje še več možnosti za zasedbo delovnih mest. Poleg pridobivanja novih znanj prek novih kadrov, pa bo za uspešna podjetja ključno tudi področje vse-življenjskega učenja, je poudaril prof. Kos.

 

Prispevek