Javna naročila in razpisi

aktualno

Arhiv

19.08.2021 Javno naročilo za nakup opreme – motoriziran invertni optični mikroskop z optičnim priborom

06.08.2021 Dobava in montaža pohištva v prostorih UL FE

16.07.2021 Javno naročilo za motoriziran invertni optični mikroskop z optičnim priborom

19.05.2021 Javno naročilo za nakup sistema za molekularno-biološko analizo celičnih vzorcev po elektroporaciji

06.05.2021 Razpis za javno zbiranje ponudb za najem dela stvarnega premoženja UL FE

03.05.2021 Javno naročilo za izdelavo pohištva v LSI UL FE

03.05.2021 Javno naročilo za nakup opreme za atomsko enoslojno depozicijo (ALD) za LPVO UL FE

19.04.2021 Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za obdobje 3 let

08.04.2021 Nakup sistema za generiranje in spremljanje elektroporacije z nanosekundnimi pulzi

25.02.2021 Javno naročilo za izdelavo nadstreškov za kolesarnico

22.02.2021 Objava seznama oddanih evidenčnih naročil za leto 2020

16.02.2021 Javno naročilo: Nakup omrežnega analizatorja za nizko in srednje napetostna omrežja

09.02.2021 Javno naročilo za nakup refraktometra

20.01.2021 Javno naročilo za nakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo

04.12.2020 Javno naročilo - Dobava in montaža opreme v laboratoriju LRTME UL FE

20.11.2020 Razpisna dokumentacija - oddaja poslovnih prostorov

02.11.2020 Javno naročilo za mizarske storitve za opremo kabinetov v Laboratorju za strojno inteligenco

21.08.2020 Javno naročilo multimedijske opreme za Fakulteto za elektrotehniko

10.08.2020 Javno naročilo za načrtovanje, dobavo in montažo laboratorijskega pohištva

06.08.2020 Javno naročilo za dobavo, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE