Javna naročila in razpisi

aktualno

Trenutno ni novic.

Arhiv

29.09.2021 Javni razpis za sukcesivno dobavo multimedijske opreme za obdobje 2 let

19.08.2021 Javno naročilo za nakup opreme – motoriziran invertni optični mikroskop z optičnim priborom

06.08.2021 Dobava in montaža pohištva v prostorih UL FE

16.07.2021 Javno naročilo za motoriziran invertni optični mikroskop z optičnim priborom

18.06.2021 Razpis za mlade raziskovalce

27.05.2021 Kmalu prihaja 2. razpis za Inovacijski sklad UL

19.05.2021 Javno naročilo za nakup sistema za molekularno-biološko analizo celičnih vzorcev po elektroporaciji

06.05.2021 Razpis za javno zbiranje ponudb za najem dela stvarnega premoženja UL FE

03.05.2021 Javno naročilo za izdelavo pohištva v LSI UL FE

03.05.2021 Javno naročilo za nakup opreme za atomsko enoslojno depozicijo (ALD) za LPVO UL FE

19.04.2021 Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za obdobje 3 let

08.04.2021 Nakup sistema za generiranje in spremljanje elektroporacije z nanosekundnimi pulzi

25.02.2021 Javno naročilo za izdelavo nadstreškov za kolesarnico

22.02.2021 Objava seznama oddanih evidenčnih naročil za leto 2020

16.02.2021 Javno naročilo: Nakup omrežnega analizatorja za nizko in srednje napetostna omrežja

09.02.2021 Javno naročilo za nakup refraktometra

20.01.2021 Javno naročilo za nakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo

04.12.2020 Javno naročilo - Dobava in montaža opreme v laboratoriju LRTME UL FE

20.11.2020 Razpisna dokumentacija - oddaja poslovnih prostorov

02.11.2020 Javno naročilo za mizarske storitve za opremo kabinetov v Laboratorju za strojno inteligenco