Javna naročila in razpisi

aktualno

Arhiv

25.02.2021 Javno naročilo za izdelavo nadstreškov za kolesarnico

22.02.2021 Objava seznama oddanih evidenčnih naročil za leto 2020

16.02.2021 Javno naročilo: Nakup omrežnega analizatorja za nizko in srednje napetostna omrežja

09.02.2021 Javno naročilo za nakup refraktometra

20.01.2021 Javno naročilo za nakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo

04.12.2020 Javno naročilo - Dobava in montaža opreme v laboratoriju LRTME UL FE

20.11.2020 Razpisna dokumentacija - oddaja poslovnih prostorov

02.11.2020 Javno naročilo za mizarske storitve za opremo kabinetov v Laboratorju za strojno inteligenco

21.08.2020 Javno naročilo multimedijske opreme za Fakulteto za elektrotehniko

10.08.2020 Javno naročilo za načrtovanje, dobavo in montažo laboratorijskega pohištva

06.08.2020 Javno naročilo za dobavo, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE

03.08.2020 Javno naročilo za dobavo, prilagoditev in vzdrževnaje licenčne programske opreme MiTeam

10.07.2020 Javno naročilo za dobavo strežnikov in licenc za UL FE

14.05.2020 Javno naročilo za dobavo sistema za fluorescenčno mikroskopijo

09.03.2020 Nakup merilnega sistema analizatorja teksture

05.03.2020 Razpis za javno zbiranje ponudb za najem dela stvarnega premoženja UL FE

02.03.2020 Seznam evidenčnih naročil 2019

20.02.2020 Javno naročilo nakupa opreme za optični merilni sistem za brezkontaktno merjenje položaja

03.02.2020 Javno naročilo storitve zasebnega in tehnično protipožarnega varovanja

07.01.2020 Ponovna objava "MiTeam"