Novice

Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021-2025

Datum objave: 17.03.2021

UL 2018

V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021–2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021, do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za (navajamo po abecednem vrstnem redu priimkov) prof. dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF), prof. dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF). Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo. 

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simpy Voting.

Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave:

https://uni-lj.simplyvoting.com/

Podrobna navodila za prijavo in za glasovanje v sistemu Simply Voting so dosegljiva tukaj.

 

Za vse, ki ne morete glasovati s svojih računalnikov, je v avli UL FE pripravljeno volišče z dvema volilnima mestoma.

 

Kandidatna lista

Sklep o začetku postopka

Rokovnik_za_izvedbo_volilnih_opravil

Sklep o imenovanju volilnega odbora članice

Volilni imenik je javno objavljen na oglasni deski UL FE ter na spletnih straneh fakultete. Na UL FE bo volilo 1617 študentov.

 

Programi kandidatov in njihove spletne strani so dostopne na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

Program za rektorja UL - prof. dr. Igor Lukšič, Twitter

Program za rektorja UL - prof. dr. Gregor Majdič, spletna stran

Program za rektorja UL - prof. dr. Igor Papič, spletna stran

Program za rektorja UL - prof. dr. Anton Ramšak, spletna stran

 

Od 24. marca do 8. aprila 2021 je bilo izvedenih 7 javnih predstavitev naslednjih kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani:

  • prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV),
  • prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF),
  • prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT),
  • prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF).

 

Vse javne predstavitve kandidatov si lahko ogledate TUKAJ.