Novice

Priložnost za sodelovanje v zvezi EUTOPIA

Datum objave: 11.05.2021

PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE V ZVEZI EUTOPIA

Zveza EUTOPIA išče sodelavke in sodelavce ter študentke in študente 2. in 3. stopnje za koordinacijo in pisanje projektnih prijav za nepovratna sredstva

V okviru evropske univerzitetne mreže EUTOPIA, ki jo vodimo preko Raziskovalno razvojnega centra UL, se Univerzi v Ljubljani odpirajo številne nove možnosti in priložnosti za različna mednarodna razvojna in/ali raziskovalna sodelovanja. V prvi fazi projekta smo sodelovali pri pripravi več razvojnih projektov (2 ERASMUS+, 2 COFUND, 1 H2020), od katerih sta bila dva uspešna.

V naslednjih mesecih in letih je predvidenih še veliko projektov, ki bodo nadgrajevali obstoječe, načrtujemo pa tudi podporo članicam pri prijavi raziskovalno-inovacijskih projektov. Eden od glavnih ciljev EUTOPIE je torej razvoj centralne podporne službe za pripravo in vodenje koordinatorskih projektov v okviru EUTOPIE in ostalih strateških partnerstev tudi na članicah.

Iščemo več sodelavk in sodelavcev, ki bi radi sodelovali na področju pripravljanja in prijavljanja mednarodnih projektov v okviru evropske univerzitetne mreže EUTOPIA. Kandidatke in kandidati bodo pod strokovnim vodstvom usklajevali pripravo/koordinirali pisanje ene ali več prijav za mednarodne projekte. Odgovornosti kandidatk in kandidatov so podrobneje opisane v nadaljevanju.

PRILOŽNOST ZA VSE

Priprava in koordinacija prijave projekta:

 • vodenje postopkov prijave v sodelovanju z akademskim osebjem in raziskovalnimi skupinami,
 • priprava stroškovnika in finančnega načrta,
 • zagotavljanje ustreznosti razpisnim pogojem,
 • svetovanje o vseh vidikih upravljanja pred izplačilom sredstev (pre-award),
 • usklajevanje prijav in prilagajanje vsebine prijav glede na vsebino obstoječih projektov.

 

PRILOŽNOST ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE 2. in 3. STOPNJE

Pisanje projektnih prijav za nepovratna sredstva:

 • pisanje projektnih prijav vezanih na raziskave in inovacije v okviru Obzorja Evropa, Erasmus + in/ali drugih programov financiranja EU,
 • sodelovanje in komunikacija s potencialnimi ali že izbranimi projektnimi partnerji po Evropi,
 • usklajevanje razvoja projektne prijave z določitvijo koncepta, zbiranjem in urejanjem informacij, pisanjem osnutkov in pridobivanjem odobritev,
 • upoštevanje rokov oddaje projektnih prijav in določanje prednostnih nalog in ciljev,
 • poznavanje digitalnih platform za pripravo in oddajo projektnih prijav, kot npr. Funding and Tenders Portal,
 • napredno znanje pisanja v angleščini.

Pisko oz. pisca projektov in/ali koordinatorico oz. koordinatorja prijave smo pripravljeni zaposliti za določen čas ali preko avtorske pogodbe v okviru Raziskovalno razvojnega centra rektorata UL (predvideno 2021-2024). Edini pogoj, ki ga morate izpolnjevati, je napredno znanje angleškega jezika in veselje do branja in pisanja.

Pošljite nam svoj življenjepis na elektronski naslov do 15. maja 2021.