Novice

Izbirni izpit 2021/2022

Datum objave: 30.07.2021

IZBIRNI IZPIT ZA VPIS V 1. LETNIK DRUGE STOPNJE 2021/2022

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika (razpisanih je 115 mest), kandidati opravljajo izbirni izpit.

Obvestilo o izpitu bodo prejeli kandidati, ki bodo do 19. 8. 2021 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ.

Stari rešeni izbirni izpiti so objavljeni TU

Izbirni izpit bo letos potekal v petek, 3. septembra 2021, ob 12. uri, na Fakulteti za elektrotehniko.

Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja je naslednji: kandidat ima na začetku 30 točk, vsak pravilen odgovor je vreden 3 točke, za nepravilen odgovor se kandidatu 1 točka odšteje, za neodgovorjeno vprašanje se točk ne dodeli. 
  • ​izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.