Novice

Razpis Knafljeve in Tumove štipendije 2023/24

Datum objave: 13.03.2023

Obveščamo vas, da je uprava Knafljeve ustanove sprejela razpisa za dodelitev Knafljeve in Tumove štipendije za študijsko leto 2023/2024.

Oba razpisa sta objavljena na povezavah Knafljeva štipendija in Tumova štipendija ter na povezavi Univerze v Ljubljani (razpisi, javne dražbe).

 

Štipendija Knafljeve ustanove


Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. 

Luka Knafelj, slovenski duhovnik, je sredi 17. stoletja služboval na Dunaju. Leta 1658 je postal župnik bogate cesarske župnije v Gross Russbachu na Spodnjem Avstrijskem. Župnija in njej pripadajoča posest sta bili glavni vir njegovih dohodkov, ki so bili tolikšni, da je z njimi lahko kupil hišo na Dunaju, kjer je tudi stanoval. Pred smrtjo je v oporoki skoraj celotno premoženje zapustil ustanovi za štipendiranje študentov s Kranjske. Zelo verjetno je, da ga je za to navdušil izvršilec njegove oporoke, sicer tudi njegov prijatelj in kasnejši rektor dunajske univerze Jurij (Georg) Wohinz. Sprva je Knafljevo ustanovo (tj. hišo, v kateri je bival Luka Knafelj) upravljala dunajska univerza, leta 1961 pa je prešla v upravo Univerze v Ljubljani, ki zanjo skrbi še danes.


Kdo se lahko prijavi?

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let. Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet podiplomskega študija, struktura ocen, ki kaže na primer na kandidatove začetne ali začasne težave. 

Pravilnik za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove
Kontakt: anton.levstek@korotan.com
Aktualni razpis: Razpis Knafljeva štipendija 2023/24

 

Tumova štipendija


Zakonca Tuma sta skupaj s Knafljevo ustanovo na Dunaju leta 2015 ustanovila štipendijski sklad za izobrazbo slovenskih znanstvenikov. Dr. Jelena Vojvodić Tuma in dr. Matija Tuma sta Knafljevi zasebni ustanovi na Dunaju prepustila v upravo del premoženja, ki ga namenjata za izobrazbo slovenskih študentov. Po njuni želji je Knafljeva ustanova oblikovala štipendijski sklad, iz katerega se podeljuje Tumova štipendija.

Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega študija), diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij (izjemoma magistrski študij), na visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 evrov mesečno in se izplača v devetih mesecih (9-krat), v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi. 

Zakonca Tuma sta za omogočanje štipendiranja slovenskih študentov na Dunaju in v drugih visokošolskih središčih leta 2016 prejela priznanje »Pro universitate labacensi«, ki ga na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev.


Kdo se lahko prijavi?

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosijo diplomanti slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki imajo slovensko državljanstvo ali lahko izkažejo slovensko poreklo. Kandidati morajo imeti magistrsko nalogo ocenjeno najmanj z osem, ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo pa morajo biti mlajši od 30 let. Upravni odbor ustanove lahko podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Kontakt: anton.levstek@korotan.com

Aktualni razpis: Razpis Tumova štipendija 2023/24