Obštudijske dejavnosti

Pozor, HUD razpis za netehnološke inovatorje UL!

Datum objave: 18.06.2021

Razpis za netehnološke inovatorje 2021

Študentje in študentke Univerze v Ljubljani, do 31. avgusta prijavite svojo netehnološko oz. multidisciplinarno inovacijo na HUD razpis Univerze v Ljubljani s krovno temo »Naprej k človeku« in soustvarite boljšo družbo za vse.

VIDEO

Cilj novega razpisa je ponuditi študentom in študentkam 1. in 2. stopnje ter ekipam študentov priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive t.i. nove realnosti, ki smo jih poimenovali »Naprej k človeku«.

Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje različnih disciplin za ustvarjanje resnične dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje, si prizadevamo v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, pritegniti več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij.

 

HUDa tema, HUDi izzivi: NAPREJ K ČLOVEKU

Pandemija, ki ji znanost vztrajno odgovarja in nas slednjič rešuje iz primeža virusa ter njegovih variant, je posameznika in družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe in druženja. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb, statistične podobe prebivalstva, delovanja trga dela, naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi realnosti se bo potrebno tudi na novo »postaviti« in primerno odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive.

Ne omejujemo vas na kategorijo inovacije, si pa želimo, da boste s svojim predlogom rešitve celovito odgovorili na zastavljene izzive.

 

HUDe spodbude

  • Denarna nagrada: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za tretjo nagrado (bruto zneski).
  • Izobraževanje: prejme jo prvonagrajeni (posameznik ali ekipa), več informacij bo znanih kmalu!
  • PRENOS ZNANJA: ker si tako organizatorji razpisa kot prijavljeni kandidati želimo videti uresničitev inovacije in njeno uporabo v praksi, se s podelitvijo nagrade naše in vaše delo ne zaključi, pač pa dejansko šele začenja. Finalistom bomo namenili ustrezno podporo (Pisarne za prenos znanja in sodelavcev Univerze v Ljubljani), zato da bomo s skupnimi močmi inovacije približali trgu in uporabi.

 

HUDi snovalci, PRIJAVITE SE ZDAJ!

Postanite HUDi snovalci inovacij. Prijavite rešitev, idejo, potencialno inovacijo in soustvarjajte boljšo družbo za vse.

Prijave (HUD vprašalnik) v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov hud@uni-lj.si najkasneje do 31. avgusta. 2021.

Več informacij o HUDem razpisu najdete na spletni strani Pisarne za prenos znanja.

HUD urnik 2021