Podiplomski študij

Tečaji dopolnilnega izobraževanja s področja tehnologije vodenja

Datum objave: 01.09.2008

Več o tečajih si lahko preberete na spletni strani http://msc.fe.uni-lj.si/Tecaji.asp

Sodobna tehnologija vodenja spada med tako imenovane kritične tehnologije, to je tiste, ki so v državnem in celo svetovnem merilu posebej pomembne za uspešnost in napredek gospodarstev. V nasprotju z drugimi tehnologijami, ki dajejo bolj ali manj vidne izdelke in dobrine, pa ima tahnologija vodenja bolj posreden, t.j. infrastrukturni pomen. Njeni učinki se namreč prepletajo skozi mnoge inženirske, ekonomske, družbene in druge dejavnosti.

Izobraževanje za področje tehnologije vodenja je izrazito interdisciplinarnega značaja. Potrebno je namreč povezovanje znanja o sistemih oz. procesih, ki jih želimo voditi, z znanjem iz tehnologije vodenja. Zahteve so vedno ostrejše. Poleg klasičnih zahtev po minimizaciji surovin, energije, časa izdelave in cene so sedaj prisotne še zahteve po fleksibilnosti in zanesljivosti proizvodnje, po kvaliteti proizvodov, pa tudi po varnosti in humanizaciji delovnih mest ter varovanju okolja. V teh pogojih so uspešnejše interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ki poleg svojega specialnega področja poznajo tudi osnove tehnologije vodenja. K temu želimo prispevati s tečaji s področja tehnologije vodenja, ki so jih razvili sodelavci Fakultete za elektrotehniko, Instituta Jožef Stefan in podjetje INEA v okviru projekta TEMPUS ALIAC v sodelovanju s petimi evropskimi univerzami. Cikel enotedenskih tečajev predstavlja del predmetnika specialističnega študija ťTehnologija vodenja industrijskih procesovŤ na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, možno pa jih je obiskovati tudi posamično, kot tečaje dopolnilnega izpopolnjevanja v organizaciji Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan.

Najpomembnejša lastnost tečajev je njihova praktična usmerjenost. Čeprav imajo nekatere teme iz programa bolj teoretične osnove (npr. sistemska teorija, teorija vodenja sistemov,…), ki jih je možno razlagati z zahtevnejšo matematično obravnavo, pa gre pri predlaganem programu le za prikaz najvažnejših teoretičnih načel. Glavni del predavanj je posvečen praktično uporabnim pristopom, metodam in tehnikam. Praktično usmerjenost programa osvetljuje podatek, da je približno ena tretjina časa namenjenega praktičnim prikazom in vajam, pri katerih udeleženci dejavno sodelujejo. Pri tem delajo v laboratorijih z najsodobnejšo procesno in računalniško opremo.

Želimo si, da bi med predstavljenimi programi tudi vi našli vsebine, ki jih ocenjujete kot pomembne za vaš uspeh. V veliko zadovoljstvo nam bo, če se boste odločili na tej poti sodelovati z nami.