Prednosti članstva

Član Alumni kluba FE lahko postane vsak, ki je uspešno zaključil študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Članstvo v klubu diplomantov pomeni tudi priložnost za srečanja in druženje z nekdanjimi sošolci, za obujanje spominov ter izmenjavo informacij in izkušenj, mreženje, priložnost za nadaljnji profesionalni razvoj in ne nazadnje za preživljanje prijetnih prostih trenutkov. Ohranjanje stikov med diplomanti po zaključku študija predstavlja možnost pridobivanja številnih informacij, novih znanj ter izmenjavo različnih izkušenj.

alumni ulPrednosti, ki jih prinese članstvo v Alumni klubu:

 • Podpora članom pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu.
 • Spremljanje novosti na fakulteti ter podpora razvoju fakultete.
 • Obveščanje o dogodkih na fakulteti in o razvoju na področju elektrotehnike.
 • Ohranjanje povezanosti in komunikacij različnih generacij, sošolcev, poslovnih partnerjev, profesorjev ali sodelavcev.
 • Izmenjava izkušenj in dobrih praks.
 • Druženje članov na formalen in neformalen način.
 • Pomoč pri uresničevanju novih podjetniških idej.
 • Promoviranje dosežkov članov kluba in fakultete.
 • Mreženje na dogodkih (seminarji, delavnice, večerje, razprave, predavanja,
  okrogle mize, …).
 • Baza znanj, člankov in slik iz dogodkov Alumni kluba.
 • Člani lahko ustanovijo različne »podsekcije« npr. energetiki, ljubitelji košarke, fotografi, itd.
 • Pomoč pri organizaciji in vodenju različnih dogodkov (srečanja diplomantov, športno druženje).
 • Sponzorstvo dogodkov.
 • Pomoč pri iskanju diplomantov, ki še niso v Alumni klubu.

Vsi, ki ste zaključili katero koli stopnjo študija na Univerzi v Ljubljani in ste se registrirali na spletnem portalu Alumni UL, ste upravičeni do ugodnosti, ki jih za vas pripravlja univerza s svojimi partnerji. 

Poleg ugodnosti, ki jih ponujajo članice Univerze v Ljubljani, so alumni upravičeni tudi do drugih krovnih ugodnosti