Predstavitev

Alumni pasica 2020 prava

Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij. Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti UL FE z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete.   

Razširite si krog poznanstev in se pridružite kolegom na spletnem portalu Alumni UL. Skupaj bomo še močnejši.

Članstvo v klubu je brezplačno. Včlanite se s klikom na povezavo, lahko tudi preko Linkedina ali FB-profila.

Alumni 2020 Ponos večja Alumni 2020 Modrost Alumni 2020 Sodelovanje

Alumn Alumni 2020 Kam po Alumni 2020 Kaj je to


Alumni klub omogoča nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov UL FE ter promovira znanje in dosežke svojih članov ter skrbi za ugled poklica elektroinženirja in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta. Diplomanti lahko svoje znanje v Alumni klubu plemenitijo in izmenjujejo izkušnje na primerih dobre prakse.

Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih:

  • kot mentorji študentom,
  • kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj,
  • kot sponzorji kluba
  • in ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov.

Želimo si, da bi člani kluba našli v okviru delovanja Alumni kluba kar največ skupnih interesov. Zanimivi dogodki in dobra obiskanost le-teh bo tako združevala kapital znanja, idej in poslovnega povezovanja.

Z rastjo kluba in pripadnosti stroki lahko skupaj prispevamo k razvoju odnosov med akademsko in gospodarsko sfero.

O vseh dogodkih, novicah, dosežkih in ugodnostih bomo člane Alumni kluba obveščali na spletnem portalu Alumni UL, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani Fakultete za elektrotehniko.

Pričakujemo vaše kreativne ideje, konstruktivna mnenja, in inovativne pobude. Naj bo Alumni klub prepoznaven po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med fakulteto, njenimi diplomanti ter institucijami doma in v tujini.

Predsednik Alumni kluba UL FE: dr. Jaka Ogorevc

Tajnik Alumni kluba UL FE: Valentina Stanić

 

Pravila delovanja Alumni kluba UL FE

alumni1