Information and Communication Technology and Society

Course description

The aim of the course is to understand the different roles of modern information and communication technologies in society and selected theoretical and analytical approaches for the analysis of their social effects and key cultural, economic and political consequences for existing social phenomena.
The course focuses thematically on the changes that digital technologies bring to the functioning of organizations, institutions, media systems, as well as in everyday life.
The course thus deals with the communication and social aspects of digital technologies in several areas: in the political and media spheres; in the private sphere; in the civil society sphere and in corporate and media communication.

The course analyzes the connection of ICT with the public, audiences and users; explores the role of strategies, patterns and communication power; analyzes patterns of consumption, communication, and understanding of contemporary media among different users.

Course is carried out on study programme

Multimedija 1. stopnja

Objectives and competences

To know the social antecedents and consequences of ICT, as well as the strategic communication uses of multimedia.

By completing the course, students gain a broader picture of the area and ​​their future work and some basic tools for the practical implementation of multimedia projects.

Learning and teaching methods

Lectures and fieldwork. Each student collaborates in  ​​a project work. Group analysis and interpretation of multimedia use in contemporary organizations.

Intended learning outcomes

Knowledge in and understanding of fundamental theories on mutual influence between ICT and society, as well as basics of strategic communication.

Reference nosilca

Dr. Tanja Oblak Črnič je redna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtorica dveh monografij, sourednica ene monografije ter večkratna gostujoča urednica v družboslovnih revijah (Teorija in praksa, Družboslovne razprave, MedienJournal). Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavateljica in mentorica na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. LUTHAR, Breda, OBLAK ČRNIČ, Tanja. Media repertoires and discursive communities : studying audiences in the multimedia age. Communications, ISSN 0341-2059, Nov. 2017, vol. 42, no. 4, str. 415-439.
 2. Oblak Črnič, Tanja. 2014. Digitalne kulture in razredne razlike. V B. Luthar (ur). Kultura in razred, str 125-146. Ljubljana: FDV.
 3. OBLAK Črnič, Tanja, LUTHAR, Breda. (ur). 2009. Mobilni telefon in transformacija vsakdana, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 4. OBLAK Tanja, Gregor Petrič. 2005. Splet kot medij in mediji na spletu. Ljubljana: FDV.
 5. OBLAK, Tanja 2003. Izzivi e-demokracije. Ljubljana: FDV.

Dr. Dejan Jontes izredni profesor na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtor ene monografije in sourednik ene monografije. Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavatelj in mentor na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. JONTES, Dejan, OBLAK ČRNIČ, Tanja. 2019. Digitalno nasilje v perspektivi medijskih študij : pomen medijske potrošnje in vsakdanjega življenja mladih. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, letn. 30, št. 1/2, str. 119-136, 184-185, ilustr.
 2. JONTES, Dejan. 2019. Gospodinje, ruralci in preprosti ljudje : konstrukcije televizijskega občinstva. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. str. 127-150, 215, tabele.
 3. JONTES, Dejan. 2017. Televizijska občinstva v večkanalnem okolju: fragmentacija, spol in (ne)spremenjena vloga sporeda. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 54, št. 3/4, str. 668-686, 704, ilustr.
 4. JONTES, Dejan. 2017. Television taste and changing patterns of viewing in Slovenia. V: Informacijska tehnologija i mediji 2016 : zbornik, (Biblioteka Informacijska tehnologija i mediji, knj. 1). Zagreb: Hrvatski studiji. str. 9-18, tabele.

Dr. Maruša Pušnik izredna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtorica dveh monografij in sourednica dveh monografij, ena od teh v mednarodni založbi. Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavateljica in mentorica na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. PUŠNIK, Maruša. 2020. The archaeology of the walkman: audience perspectives and the roots of mobile media intimacy. V: HALL, Nick (ur.). Hands on media history : a new methodology in the humanities and social sciences. London; New York: Routledge., str. 126-144.
 2. PUŠNIK, Maruša. 2019. Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana, (Knjižna zbirka Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 174 str., ilustr..
 3. PUŠNIK, Maruša, BOBNIČ, Robert, JONTES, Dejan. 2018. Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti. V: INNIS, Harold A. Pristranost komuniciranja, (Knjižna zbirka Theoria, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, str. 5-27.
 4. PUŠNIK, Maruša, LUTHAR, Breda. 2017. Spol in rabe intimnih tehnologij. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 649-667, 704

PUŠNIK, Maruša. 2015. Cinema culture and audience rituals: early mediatisation of society. Anthropological notebooks, 2015, year 21, no. 3, str. 51-74, ilustr.

Study materials

 1. Castells, Manuel. 2007. The rise of the Network Society. Blackwell.
 2. Fuchs, Christian. 2008. Internet and Society. Social Theory in the Information Age. London: Routledge.
 3. Van Dijck, Jose. 2013. The Culture of Connectivity: A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press.
 4. Lindgren, Simon. 2017. Digital Media& Society. London: Sage.
 5. Couldry, Nick in Andreas Hepp. 2017. The mediated construction of reality. Cambridge: Polity Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411