Internet systems

Course description

Internet – yesterday, today and tomorrow (what is the Internet, who manages the Internet, what is transmitted over the Internet, the amount of content on the Internet). The basic concepts of Internet networks (connectivity of different transmission technologies, Internet protocol stack, communication flow between users). Elements of Internet networks (network elements, terminal equipment, transmission technologies). Internet protocols (the concept of operation, network layer protocols, transport layer protocols, application protocols). Applications and services (content servers, email, network services servers, hosting).

Course is carried out on study programme

Multimedija 1. stopnja

Objectives and competences

This course is designed to give an overview of basic concepts of Internet networks and the operation of packet-switched systems. Understanding the basic building blocks of Internet networks; the basic mechanisms; network, transport and application protocols and services in Internet networks.

Learning and teaching methods

Lectures for theoretical aspects,

laboratory exercises and team work for real-case scenarios and problem solving through team work. Elearning. Study visits and invited lecturers.

Intended learning outcomes

After successful completion of the course, students should be able to:
– list key technologies and applications of Internet networks,

– describe important network technologies and applications,

– describe the architecture of home, enterprise and operator networks,

– differentiate among functionalities of the layers of communication protocols,

– differentiate among functionalities of different protocols for network security provisioning,

– configure user, home and enterprise network devices for basic connectivity, 

– configure a web server, 

– compare concepts, architectures and functionalities of home, enterprise and operator networks.

Reference nosilca

Andrej Kos je diplomiral leta 1996 na Univerzi v Ljubljani ter doktoriral na področju telekomunikacij leta 2003. Trenutno je zaposlen kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kjer izvaja predavanja pri predmetih Komunikacijski sistemi in omrežja 1, Komunikacijski sistemi in omrežja 2, Inteligentna omrežja in Internetni sistemi, v izpostavi Fakultete za elektrotehniko v Novi Gorici pa pri predmetih Studijska in snemalna tehnika, Internetni sistemi in Mobilni sistemi.

Je vodja večjega števila razvojno-raziskovalnih projektov v sodelovanju z industrijo. Njegovo razvojno-raziskovalno delo je osredotočeno na analizo, modeliranje in načrtovanje naprednih telekomunikacijskih elementov, omrežij, sistemov in storitev. Trenutno se posveča upravljanju širokopasovnih paketnih omrežij ter inteligentnim storitvam naslednje generacije.

Sodeluje v naslednjih mednarodnih in nacionalnih organizacijah: ETSI, Sintesio-tehnični odbor, IFIP-namestnik predstavnika Slovenije v TC6, IEICE fellow member, IEEE member, EU evaluator za Networking Research Test Beds, Tehnološka platforma NEM, Tehnološka platforma NESSI ter Tehnološka platforma eMobility. Med drugim je tudi član uredniških in programskih odborov Vitel in IEEE/IFIP MMNS.

  1. Kos Andrej, Homan Peter, Bešter Janez. Performance evaluation of a synchronous bulk packet switch under real traffic conditions. IEICE trans. commun., 2003, vol. E86-B, no. 5, str. 1612-1624
  2. Švigelj Aleš, Mohorčič Mihael, Kandus Gorazd, Kos Andrej, Pustišek Matevž, Bešter Janez. Routing in ISL networks considering empirical IP traffic. IEEE j. sel. areas commun., 2004, vol. 22, str. 261-272
  3. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana. Classification of incoming calls for the capital city of Slovenia smart city 112 public safety system using open Internet of Things data. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2018, vol. 14, no. 9, str. 1-12, ilustr. ISSN 1550-1477. DOI: 10.1177/1550147718801703. [COBISS.SI-ID 2048569107]
  4. PUSTIŠEK, Matevž, ŠTEFANIČ JUŽNIČ, Leon, KOS, Andrej. Blockchain support in IoT platforms. The IPSI BgD transactions on internet research. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 14, no. 1, str. 13-20, ilustr. ISSN 1820-4503. [COBISS.SI-ID 11938132]
  5. KREN, Matej, KOS, Andrej, SEDLAR, Urban. Modeling opinion of IPTV viewers based on implicit feedback and content metadata. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 14455 – 14462, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2891837. [COBISS.SI-ID 12380756]
  6. MIHELJ, Jernej, ZHANG, Yuan, KOS, Andrej, SEDLAR, Urban. Crowdsourced traffic event detection and source reputation assessment using smart contracts. Sensors. Aug.-1 2019, iss. 15, 3267, str. 1-17, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19153267. [COBISS.SI-ID 12587860]

Study materials

1. Farrel, Adrian: The Internet and Its Protocols : A Comparative Approach, Morgan Kaufmann Publishers (2004); ISBN 1-55860-913-X

2. Martin P. Clark: Data Networks, IP and the Internet: protocols, design and operation, Wiley (2003), ISBN 0-470-84856-1

3. Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture (4th Edition), Prentice Hall; 4th edition (January 2000), ISBN 0130183806

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411