COVID-19 info

1. Pogoj PCT za zaposlene, študente in druge osebe

Skladno z odlokom morajo zaposleni, ki opravljajo delo v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).  

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-Cov-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021), ki določa, da zaposleni in študenti izpolnjujejo pogoj PCT tudi, če se enkrat tedensko, v rednih presledkih testirajo s testom HAG, se lahko udeležite samotestiranja, ki se bo izvajalo vsak petek v predavalnici P2; od 7:30 do 8:15 za zaposlene, od 8:15 do 10:00 pa je termin rezerviran za študente.

Obvezna je predhodna prijava. Poudarjamo, da samotestiranja ne morete opraviti doma, temveč le na Fakulteti.

S seboj na samotestiranje prinesite Evidenčni list za samotestiranje in test za samotestiranje. Teste za zaposlene bo zagotovila UL FE, študentom po odloku pripada 5 brezplačnih testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobite v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Študentje in zaposleni, ki pogoj PCT izkazujete na podlagi izvedenega samotestiranja, pooblaščeni osebi pri vstopu na Fakulteto kot ustrezno potrdilo predložite izpolnjen Evidenčni list, ki ga je potrebno hraniti še en mesec od datuma zadnjega opravljenega testiranja.

 

2. Obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih

Kot obvezna je določena uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in obvezno razkuževanje rok ob vstopu na Fakulteto. Nošenje zaščitne maske je obvezno pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej ob vstopu in ves čas zadrževanja v skupnih prostorih UL FE in povsod tam, kjer se lahko nahaja ali nenapovedano hkrati ali zaporedno vstopi več oseb (npr. dvigalo, toaletni prostori).

Zaščitne maske in razkužila so vam kot doslej na voljo pri ge. Matijani Slabe Marinč.

 

3. Prezračevanje, filtracija zraka

Na Fakulteti že izvajamo prezračevanje prostorov ob upoštevanju smernic in priporočil NIJZ (nastavitve mehanskega prezračevanja, prezračevanje toaletnih prostorov, nastavitve brez kroženja zraka, redno čiščenje prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav). Pripravljamo tudi ukrepe za spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Zaposlene pozivamo k naravnemu prezračevanju, in sicer: redno odpirajte okna in zagotovite ustrezno prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom.

 

V primeru okužbe s COVID-19 ali v primeru karantene vašo odsotnost sporočite na korona@fe.uni-lj.si

 

Informacije za študente – september 2021

Navodila zaposlenim o zagotavljanju varnega dela v zvezi z zmanjševanjem tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2