Varnostna priporočila za delo na Fakulteti za preprečevanje okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2

V predmetni dokument so vključena varnostna navodila pristojnih državnih institucij in navodila pooblaščene zdravnice medicine dela, prometa in športa.[1] Upoštevajo se splošni ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2.[2] Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Vse delovne procese izvajamo čim bolj nemoteno, pri tem pa se upoštevajo naslednji ukrepi, ki so povezani z varovanjem zdravja zaposlenih:

  • zagotavlja se ustrezna osebna varovalna oprema (obvezno nošenje zaščitne maske v prostorih Fakultete),
  • zagotavlja se fizična distanca (najmanj 1,5 – 2 m ),
  • zagotavlja se umivanje oz. razkuževanje rok,
  • zagotavlja se redno čiščenje oz. razkuževanje predmetov in površin v prostorih,

zagotavlja se redno prezračevanje prostorov.

 

[1] Alenka Vojvoda, dr. med. spec., MDPŠ, Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Vič-Rudnik.

[2] Https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.