Dogodek

Zagovora diplomske in magistrske naloge - Nik Radelj, Daniel Štefanič Bogolin

Datum objave: 12.6.2024 Datum začetka: 19.6.2024 Ura začetka: 00:00 Lokacija: mala diplomska soba

Obveščamo Vas, da bosta zagovora diplomske (BUN)  in magistrske naloge v sredo, 19. 06. 2024, ob 8.30 uri v mali diplomski sobi.

Kandidat: Nik Radej (BUN)

Naslov: Razvoj mehkih prstov s pristopi mehke robotike

Kandidat:  Daniel Štefanič Bogolin

Naslov: Hkratna lokalizacija in gradnja zemljevida z uporabo algoritma razširjenega Kalmanovega filtra in neznano asociacijo

Člani komisije:

  • doc. dr. A. Zdešar, predsednik
  • prof. dr. G. Klančar, mentor
  • doc. dr. J. Podobnik, mentor
  • asist. P. Kmecl, somentor

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411