Dogodki

Mednarodna doktorska šola o tehnologiji elektroporacije in zdravljenja z njo (EBTT)

datum začetka: 10.11.2019
datum konca: 16.11.2019

 

ebtt19 2Med 10. in 16. novembrom bo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekala že 13. mednarodna doktorska šola EBTT (Electroporation-Based Technologies and Treatments), ki se je je do zdaj udeležilo že 844 udeležencev iz 41-ih držav. Celotedenski program, ki ga organizira Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za onkologijo, bo namenjen tako začetnikom kot strokovnjakom na področju elektroporacije. Poleg uporabnikov metode so vabljeni predvsem (post)doktorski študenti in raziskovalci s področja biologije, medicine in biotehnologije. Letos na mednarodni doktorski šoli pričakujejo več kot 70 udeležencev iz 16-ih držav - Slovenije, Argentine, Belgije, Cipra, Danske, Francije, Irske, Italije, Litve, Madžarske, Mehike, Nemčije, Srbije, Švedske, Švice in ZDA.

Potencial in uporabna vrednost elektroporacije

Mednarodno srečanje se bo tudi letos osredotočilo na osnove te metode, trenutno uporabo ter perspektive za prihodnost. Direktorja šole EBTT, prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko UL in dr. Lluis Mir z Inštituta Gustave-Roussy iz Pariza, bosta s pomočjo sodelavcev in številnih gostujočih predavateljev tudi letos poskrbela za kakovostno izmenjavo znanj med raziskovalci in znanstveniki s celega sveta. Številni mednarodni in domači strokovnjaki bodo predstavili raziskave in dognanja s področja uporabe metode elektroporacije.

Poudarki letošnje mednarodne doktorske šole bodo na uporabi elektroporacije v prehranski tehnologiji, pri zdravljenju raka in srčnih aritmij. Študentje, ki bodo v času srečanja na kratko predstavili svoje delo, si lahko na tak način zagotovijo 5 kreditnih ECTS točk, sodelujoči pa tudi 34 CME-kreditov, saj doktorsko šolo priznava Zdravniška zbornica Slovenije.

ebtt19 1

 

Za več informacij o programu obiščite www.ebtt.org.

 

datum začetka: 30.11.1999