Dogodki

Zagovor doktorske disertacije - Borut Zemljarič

datum začetka: 22.01.2020
ura: 10:30
lokacija: diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v sredo, 22. januarja 2020 ob 10.30 uri v diplomski sobi.

 

Kandidat:

mag. Borut Zemljarič, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

METODA ABSOLUTNIH VOZLIŠČNIH KOORDINAT V DINAMIKI KOMPAKTNEGA VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVODA

ABSOLUTE NODAL COORDINATE FORMULATION AND THE DYNAMICS OF A COMPACT HIGH-VOLTAGE OVERHEAD POWER LINE

 

 

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. David Nedeljković, predsednik,
  • prof. dr. Rafael Mihalič,
  • prof. dr. Miha Boltežar (FS, UL),
  • prof. dr. Jože Pihler (FERI, UM),
  • doc. dr. Valentin  Ažbe (mentor − pridruženi član),
  • prof. dr. Janko Slavič (FS, UL) (somentor − pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar