Dogodki

Zagovori diplomske in magistrskih nalog - Martin Debevc, Aljaž Kovačič, Elvis Špehar

datum začetka: 07.07.2020
ura: 13:00
lokacija: MS Teams

 

Obveščamo Vas, da bodo zagovori  diplomske in magistrskih  nalog  v torek,   7. 7.  2020 ob 13:00 preko MS Teams.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJhMTMzYjAtN2M3Ni00OThkLWI5MzUtYWY0MDYzYmFiNTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%2223aa4f11-36d9-420a-b12f-4bcbce630a75%22%7d


Kandidati:

- Martin Debevc

Naslov diplomskega dela: Revizija baterijskega paketa za napajanje naprav za zajemanje podatkov

 

- Aljaž Kovačič

Naslov magistrskega dela: Dekoder nemoduliranega signala IRIG-B

 

- Elvis Špehar

Naslov magistrskega dela: Digitalna kontrola analognega parametričnega izenačevalnika

 


Člani izpitne komisije:

- doc. dr. M. Meža, predsednik
- izr. prof. dr. M. Jankovec, mentor
- doc. dr. M. Pirc, članDekan:

prof.  dr. Gregor Dolinar