Dogodki

Predstavitev dispozicije dr disertacije - Rok Šmerc

datum začetka: 17.05.2021
ura: 14:00
lokacija: on-line

 

Obveščamo Vas, da bo javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije v ponedeljek, 17. maja 2021 ob 14.00 uri v MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJlMDA5MWQtZmY1OS00ZWE3LWExM2QtN2ExMTZkMWU2OGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%222efd3552-efc0-43a9-8fda-3cd58db0d822%22%7d

 

Kandidat:

Rok Šmerc, mag. inž. el.

 

Naslov:

Mehanizmi elektroporacije in fizikalno-kemijski dejavniki pomembni pri terapijah z elektroporacijo

(Mechanisms of electroporation and physicochemical factors of importance to electroporation-based therapies)

 

Člani komisije:

  • doc. dr. Bor Kos, predsednik,
  • doc. dr. Selma Čorović,
  • prof. Antoni Ivorra, PhD (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona),
  • prof. dr. Damijan Miklavčič  (predviden mentor – pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar