Dogodki

Predstavitev dispozicije dr disertacije - Janez Bartol

datum začetka: 18.05.2021
ura: 15:00
lokacija: on-line

 

Obveščamo Vas, da bo javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije v torek, 18. maja 2021 ob 15.00 uri v aplikaciji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNhYmQ1NzktMDcwMS00ZGY1LWJkNGYtMmExOWE1YmNhNWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%22c50114ff-7b14-4919-9172-78f480617a14%22%7d

 

 

Kandidat:

Janez Bartol

 

Naslov:

Hierarhična arhitektura IKT za varno upravljanje in izmenjavo podatkov na robu pametnega omrežja

Hierarchical ICT architecture for secure data governance and exchange at the edge of Smart grid

 

Člani komisije:

  • doc. dr. Urban Burnik, predsednik
  • prof. dr. Boštjan Blažič, 
  • izr. prof. dr. Mihael Mohorčič (IJS),
  • prof. dr. Matej Zajc (mentor-pridruženi član),
  • prof. dr. Nermin Suljanović (Univerza v Tuzli in EIMV) (somentor-pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar