Predstavitve

Informativni dan za izbiro smeri študija, izbirnih predmetov in modulov

datum začetka: 30.05.2019
ura: 12:00
lokacija: P1
organizator: UL FE

 

Za študentke in študente 1. stopnje študijskih programov ELEKTROTEHNIKA in APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA bodo v četrtek, 30. maja 2019, v P1 na fakulteti potekale predstavitve študijskih smeri ter postopka izbire smeri, izbirnih predmetov in modulov za študijsko leto 2019/2020.

Za študente VS programa Aplikativna elektrotehnika

12:00

Predstavitev postopkov in navodil za izbiro študijske smeri, izbirnih predmetov in modulov

Predstavitev študijskih smeri VS

Tehniška kakovost

Avtomatika

Elektronika

Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev

Informacijsko komunikacijske tehnologije

12:30

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

Izbirni predmeti in moduli v 2. in 3. letniku VS programa Aplikativna elektrotehnika

Za študente UN programa Elektrotehnika

13:30

Predstavitev postopkov in navodil za izbiro študijske smeri, izbirnih predmetov in modulov


Predstavitev študijskih smeri UN

Informacijsko komunikacijske tehnologije

Avtomatika

Elektronika

Energetika in mehatronika

14:00

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

Izbirni predmeti in moduli v 3. letniku UN programa Elektrotehnika

 

Več informacij dobite tudi na .