Laboratory of ElectricalDrives

ČLANI LABORATORIJA

Assistant professor dr. Klemen Drobnič

Asistent

E-pošta: klemen.drobnic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8461

Associate Professor Rastko Fišer

Visokošolski učitelj

E-pošta: rastko.fiser@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8280

Assistant professor dr. Henrik Lavrič

Asistent

E-pošta: henrik.lavric@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8476

Assistant Živa Stare

Mladi raziskovalec

E-pošta: ziva.stare@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8461

Stay up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411