Curriculum

No course

1. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0045835 Mathematics I OSP Gregor Dolinar 45 60 9
0045837 Mechanics and thermodynamics OSP Aleš Iglič 45 60 8
0045838 Fundamentals of Electrical Engineering I OST Marko Meža, Iztok Humar 45 60 8
0045840 Introduction to Computer Programming OST Iztok Fajfar 30 30 5
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0045834 Atomics and optics OSP Aleš Iglič 45 60 8
0045836 Mathematics II OSP Gregor Dolinar 45 60 9
0045839 Fundamentals of Electrical Engineering II OST Iztok Humar, Marko Meža 45 60 8
0045841 Programming of Microcontrollers OST Iztok Fajfar 30 30 5

No course

2. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0045843 Digital Structures OST Tadej Kotnik 45 45 7
0045848 Communication Systems OST Janez Bešter, Matevž Pustišek 45 45 7
0045849 Mathematics III OSP Gregor Dolinar, Melita Hajdinjak 45 60 9
0045852 Measurements OST Dušan Agrež, Janko Drnovšek 45 45 7
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0045845 Electric Machines OST Damijan Miljavec 45 45 7
0045850 Mathematics IV OSP Melita Hajdinjak, Gregor Dolinar 30 45 6
0045851 Measurement Instrumentation OST Janko Drnovšek, Dušan Agrež 30 30 5
0045853 Semiconductor Electronics OST Benjamin Lipovšek 45 45 7
0082582 Automatic Control Systems IST Gregor Klančar 15 45 5
0082583 Digital Electronic Systems IST Andrej Trost 30 30 5
0082585 Energy and Environment IST Marko Čepin 30 30 5
0082586 Information Systems IST Sara Stančin 15 45 5

Automation

3. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102105 Linear Systems Analysis OST Miran Bürmen 45 45 6
0102106 Control Systems Instrumentation OST Sašo Blažič, Aleš Belič 45 45 6
0045829 OST 30 30
0102108 Signals OST Vitomir Štruc 30 45 5
0082594 Optoelectronics IST Janez Krč 30 30 5
0082597 Fundamentals of Mechatronics IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082598 Intelligent Systems IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerical Methods IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102110 Electronics in Automation OST Boštjan Murovec 45 45 6
0102111 Industrial Control Systems OST Igor Škrjanc 45 45 6
0102112 Computer Simulation OST Borut Zupančič 30 45 5
0102077 Module A: Virtual and Augmented Reality ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Module A: Imaging Informatics ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Module B: Designing Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Module B: Programming Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Module C: Low-Voltage Electrical Installations ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Module C: Programmable Control Systems ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Module D: World Wide Web ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Module D: Multimedia Systems ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Module E: Project management, innovation and teamwork ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Module E: Product Design and Development ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diploma thesis OSP 6

Electronics

3. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102096 Electronic Components and Sensors OST Matej Možek 30 45 5
0045804 OST 30 30
0102098 Signals and Systems OST Benjamin Lipovšek 45 45 6
0102099 Linear Electronic Circuits OST Andrej Žemva 45 45 6
0082593 Introduction to Robotics IST Marko Munih 30 30 5
0082597 Fundamentals of Mechatronics IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082598 Intelligent Systems IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerical Methods IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102101 Analog Electronic Circuits OST Janez Krč 45 45 6
0102102 Discrete Signals and Systems OST Matija Pirc 45 45 6
0102103 Speech and Image Technology OST Vitomir Štruc 30 45 5
0102077 Module A: Virtual and Augmented Reality ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Module A: Imaging Informatics ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Module B: Designing Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Module B: Programming Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Module C: Low-Voltage Electrical Installations ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Module C: Programmable Control Systems ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Module D: World Wide Web ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Module D: Multimedia Systems ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Module E: Project management, innovation and teamwork ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Module E: Product Design and Development ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diploma thesis OSP 6

Energy and Mechatronics

3. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102087 Electrical Power Networks and Devices OST Boštjan Blažič 45 45 6
0102088 Electrical Machine Modelling OST Damijan Miljavec 30 45 5
0045780 OST 30 30
0102090 Control Engineering OST David Nedeljković, Vanja Ambrožič 30 60 6
0082593 Introduction to Robotics IST Marko Munih 30 30 5
0082594 Optoelectronics IST Janez Krč 30 30 5
0082598 Intelligent Systems IST Matej Zajc, Marko Meža 15 45 5
0082602 Numerical Methods IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102092 Electric Power Systems OST Miloš Pantoš 45 45 6
0102093 Power Electronics OST Danjel Vončina, Peter Zajec 30 60 6
0102094 High Voltage Engineering OST Igor Papič 45 30 5
0102077 Module A: Virtual and Augmented Reality ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Module A: Imaging Informatics ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Module B: Designing Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Module B: Programming Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Module C: Low-Voltage Electrical Installations ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Module C: Programmable Control Systems ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Module D: World Wide Web ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Module D: Multimedia Systems ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Module E: Project management, innovation and teamwork ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Module E: Product Design and Development ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diploma thesis OSP 6

Information and Communication Technologies

3. year

1. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102059 Electrodynamics OST Matjaž Vidmar 45 45 6
0102060 Information Theory and Source Coding OST Matija Pirc 30 45 5
0045744 OST 15 45
0102062 Continuous Signals and Systems OST Andrej Košir 45 45 6
0082593 Introduction to Robotics IST Marko Munih 30 30 5
0082594 Optoelectronics IST Janez Krč 30 30 5
0082597 Fundamentals of Mechatronics IST Vanja Ambrožič 30 30 5
0082602 Numerical Methods IST Nik Stopar 30 30 5
2. semester
Code Name Pillar Lecturer Exercises Lectures ECTS
0102064 Digital Signal Processing OST Anton Umek 45 45 6
0102065 Digital Communication OST Sašo Tomažič 45 45 6
0102066 Telecommunication Protocols OST Grega Jakus 30 45 5
0102077 Module A: Virtual and Augmented Reality ISP Matjaž Mihelj, Samo Beguš 30 30 5
0082605 Module A: Imaging Informatics ISP Boštjan Likar 30 30 5
0082606 Module B: Designing Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082607 Module B: Programming Embedded Systems ISP Tadej Tuma 30 30 5
0082608 Module C: Low-Voltage Electrical Installations ISP Grega Bizjak 30 30 5
0082609 Module C: Programmable Control Systems ISP David Nedeljković 30 30 5
0082610 Module D: World Wide Web ISP Jaka Sodnik 15 45 5
0082611 Module D: Multimedia Systems ISP Janez Bešter, Matevž Pogačnik 15 45 5
0082612 Module E: Project management, innovation and teamwork ISP Damijan Miklavčič 30 30 5
0082613 Module E: Product Design and Development ISP Boštjan Likar 30 30 5
0112083 Diploma thesis OSP 6

IZBIRNI PREDMETI

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih predmetov, po priporočilu tutorja, načeloma glede na predvideno smer v 3. letniku. Študent se odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu.

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 3. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmeta Numerične metode tudi strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

 

IZBIRNI MODULI

 • Modul A
  • Navidezna resničnost
  • Slikovna informatika
 • Modul B
  • Načrtovanje vgrajenih sistemov
  • Programiranje vgrajenih sistemov
 • Modul C
  • Programirljivi krmilni sistemi
  • Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • Modul D
  • Svetovni splet
  • Multimedijski sistemi
 • Modul E
  • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
  • Zasnova in razvoj izdelkov

*Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D ali E) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih modulov, lahko pa na tem mestu prenese 10 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed desetih se na urniku vseh teh 10 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

Stay up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411