Laboratorij za preskrbo z električno energijo

asist. - razisk. Jovancho Grozdanovski

Mladi raziskovalec

Lokacija

Soba: AN112D

Tajnica: Polona Kaplar

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411