Obvestila

Navodilo za delo v laboratorijih

30.09.2021

Varnost študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko (UL FE) je ena izmed prioritet fakultete, zato so sprejeta Pravila o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti, ki jih morajo upoštevati vsi, tako zaposleni kot študenti. Osnovna pravila varnega dela se nanašajo predvsem na praktično delo v laboratorijih in boste z njimi seznanjeni na začetku študijskega leta.

Namen usposabljanja študentov za varno delo je, da:

  • se naučijo postopkov varnega dela,
  • spoznajo nevarnosti in škodljivosti, do katerih lahko pride pri izvedbi vaj,
  • pravilno uporabljajo osebno varovalno opremo, kjer je to potrebno,
  • s pravilnim rokovanjem z delovno opremo, sredstvi za delo in predmeti dela, preprečijo
  • poškodbe in zdravstvene okvare, ki se lahko pojavile pri vajah.

Na začetku študijskega leta boste opravili E-usposabljanje za varno delo v laboratoriju, ki bo dostopno v spletni učilnice eFE.

Usposabljanje je potrebno opraviti do 15.10.2021, kar je pogoj za opravljanje laboratorijskih vaj.

Pogoj, da je usposabljanje uspešno opravljeno sta uspešno opravljeno preverjanje znanja in potrjena izjava.

 

Požarni red UL FE je objavljen na spletni strani fakultete v rubriki Pravilniki.

Študentke, ki so noseče ali dojijo prosimo, da s tem seznanijo referentko v študijskem sektorju. Navodila za nosečnice in mlade matere so dostopna na spletni strani UL FE v rubriki Pravilniki in navodila.

Na podlagi ocene tveganja UL FE ugotovi ali obstaja tveganje, ki lahko negativno vpliva na zdravje študentk, ki so noseče ali so pred kratkim rodile oz. dojijo in predlaga ustrezne ukrepe.