Programiranje mikrokrmilnikov

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Bürmen Arpad, Kunaver Matevž, Olenšek Jernej, Puhan Janez, Rojec Žiga
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64108Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija

Vsebina:

Predmet je logično nadaljevanje predmeta Osnove programiranja, čeprav ga je mogoče poslušati tudi neodvisno od Osnov programiranja. Razdeljen je na tri osnovne sklope:

Uvod v jezik C s poudarkom na razlike med jezikoma C in JavaScript:

 • skriptni jeziki in prevajalniki
 • operacijski sistemi
 • operatorji
 • podatkovni tipi
 • objekti in spremenljivke

Programski jezik C:

 • podatkovne strukture
 • programske tehnike
 • nižjenivojske operacije
 • kodiranje podatkov
 • bitne operacije
 • kazalci in reference

Učni sistem Arduino:

 • osnove vgrajenih sistemov
 • priklop in krmiljenje perifernih naprav
 • registri
 • večopravilni sistemi in sistemi v realnem času
 • osnovni mehanizem prekinitev

Cilji in kompetence:

 • Študenti bodo osvojili osnovno znanje programskega jezika C.
 • Spoznali bodo osnovne principe delovanja mikrokrmilnikov, priključevanja naprav ter osnovnih načel sistemov v realnem času.

Predvideni študijski rezultati:

 • Osnovna načela delovanja mikrokrmilnikov in gradnje preprostih mikrokrmilniških sklopov.
 • Reševanje tehničnih problemov, ki vključujejo digitalni računalnik.
 • Povezovanje osvojenega znanja s primeri delovanja naprav iz vsakdanjega življenja.
 • Programski jezik C.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge.

Gradiva

1. I. Fajfar: Uvod v programski jezik C, zapiski predavanj, 2014
2. S. G. Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014
3. K. N. King: C Programming - A Modern Approach, 2008
4. H. Schildt: Teach Yourself C, McGraw-Hill, 1997
5. R. P. Halpern: C for Yourself: Learning C Using Experiments, Oxford University Press, 1997
6. How C Programming Works (www.howstuffworks.com)
7. Spletna stran, www.cprogramming.comŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika