Inteligentni sistemi

Visokošolski učitelji: Meža Marko

Visokošolski učitelji: , Zajc Matej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64129Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Inteligenca naravnih in umetnih sistemov: definicija inteligence in zgodovinski pregled razvoja inteligentnih sistemov. Matematične osnove in modeliranje inteligentnih sistemov. Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, vsenavzočnost, identifikacija, modeliranje uporabnikov, rudarjenje s podatki, personalizacija. Metode in algoritmi inteligentnih sistemov Analiza in modeliranje znanja ter metode učenja. Definicija referenčne arhitekture in razvoj inteligence sistema. Zgradba inteligentnega sistema: zajem podatkov, obdelava podatkov in odziv sistema.

Cilji in kompetence:

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Poznavanje orodij in tehnik za pomoč pri modeliranju, odločanju in obvladovanju informacij.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih in osnov zajema, obdelave in analize podatkov. Poznavanje osnov modeliranja interaktivnih komunikacijskih procesov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predvanja s teoretičnimi izhodišči in praktično naravnane laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. Hopgood, Adrian A. Intelligent systems for engineers and scientists. CRC press, 3. izdaja, 2013.
  2. A. Steventon, S. Wright, Intelligent Spaces: The Application of Pervasive ICT, Springer, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije