Programiranje vgrajenih sistemov (Modul B)

Visokošolski učitelji: Tuma Tadej
Sodelavci: Olenšek Jernej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64137Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Osnove programskega jezika C. Predmet se navezuje na »64136 Načrtovanje vgrajenih sistemov«

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in problemi: Večopravilnost, izvajanje programa v realnem času, problem hkratnega dostopa do skupnih enot, problem usklajene komunikacije.
 • Načelo časovnega rezinjenja in posledice: Oblikovanje časovnih rezin, ocena zmogljivosti, praktična izvedba na nivoju zbirnika oziroma na nivoju programskega jezika C, večskladovne podatovne strukture, prekinitve, izračun odzivnega časa sistema.
 • Sinhronizacija in arbitraža: Cevovodne podatkovne strukture, medpomnilniki, semaforji, programski atomi.

Cilji in kompetence:

Razumeti problematiko programiranja vgrajenih sistemov: zahteve po sočasnem izvajanju večih opravil in hkrati zahteve po izvajanju v realnem času. Osvojiti osnovne tehnike programiranja časovnih rezin in reševati tipične sinhronizacijske probleme. Pridobiti praktične izkušnje pri delu v laboratoriju na lastni strojni opremi, ki je bila izdelana v okviru vezanega predmeta 64136.

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost izdelave preprostega operacijskega sistema za večopravilno delo v realnem času.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Gradiva

 1. J. Puhan, T. Tuma, Uvod v mikrokrmilniške sisteme - zgradba in programiranje, Založba FE/FRI, 2011, optični disk (CD-ROM), PDF datoteka.
 2. LPC213x User Manual, Philips, 2012, PDF datotekaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije