Svetovni splet (Modul D)

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64140Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Zgodovina in razvoj interneta in spleta
 • Osnovni princip komunikacije odjemalec-strežnik (internetni protokoli, HTTP)
 • Osnove administracije strežnikov (namestitev, upravljanje, varnostni mehanizmi)
 • Varnostni mehanizmi v spletu (avtentikacija, certifikati, protokol HTTPS)
 • Tehnologije na strežniški strani (PHP, ASP, CGI, dostop do podatkovnih baz, javanski servleti)
 • Tehnologije na strani odjemalca (spletni brskalnik, HTML, CSS, skriptni jeziki, DOM, AJAX, ogrodja in programske knjižnice)
 • Spletne storitve in tehnologije za semantično izmenjavo podatkov (XML, XSLT, JSON, SOAP, WSDL)
 • Delovanje spletnih blog-ov, forum-ov, wikipedij, družbenih omrežij, tehnologije RSS
 • Mobilni splet (WAP, WML, odzivni splet).
 • Varnost na spletu in spletni napadi (napadi na strežnik, napadi na odjemalca, socialni inženiring)

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih principov spletnih tehnologij, tako na strežniški strani, kot tudi na strani odjemalcev. Učenje spletnih jezikov, potrebnih za predstavitev in prikazovanje vsebin, ter spoznavanje programskih tehnologij, ki omogočajo dinamično ustvarjanje vsebin. Spoznavanje osnovnih principov opisovanja in iskanja spletnih vsebin ter storitev. Spoznavanje formatov spletnih (večpredstavnih) vsebin in iz njih izhajajočih tehničnih zahtev za prenos vsebin ter izvedbo spletnih storitev. Prilagajanje vsebin stacionarnim in mobilnim terminalom. Poznavanje spletne varnosti in različnih tipov napadov na spletu.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih načel delovanja svetovnega spleta na nivoju omrežja, naprav in vsebin,pripadajočih tehnologij in varnosti.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja s praktičnimi demonstracijami,
 • laboratorijske vaje in
 • izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Jackson, Jeffrey, C. »Web technologies: a computer science perspective«, 2006, 574 str., ISBN: 0-13-185603-0.
 2. Deitel, P. J., Deitel H. M., »Internet & World Wide Web: how to program (Fourth Edition)«, 2008, 1373 str., ISBN: 0-13-175242-1.
 3. W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com/.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije