Modul C

Modul C sestavljata predmeta Programirljivi krmilni sistemi in Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije.

Obe področji izgledata zelo preprosto, tako da se najbrž marsikomu postavi vprašanje: "Ali se na tem področju sploh lahko naučim še kaj novega?"
Po drugi strani pa sta obe področji povezani z varnostjo ljudi, torej vseh uporabnikov električnih naprav in inštalacij in ne samo strokovnjakov z elektrotehnično izobrazbo. Zato je prav, da si strokovnjaki, ki smo odgovorni za ti dve področji, zastavimo tudi vprašanje: "Ali vem dovolj, da si upam prevzeti odgovornost?"

Oba predmeta Modula C se izvajata v obliki predavanj in laboratorijskih vaj.

Pri predmetu Programirljivi krmilni sistemi se srečate z naslednjimi vsebinami:
• krmiljenje procesov na različnih področjih (industrija, energetika, promet, ekologija...);
• izbira strojne opreme (krmilnik, signalni in funkcijski moduli, senzorji, aktuatorji, operaterski panel), njena namestitev in konfiguriranje;
• ureditev komunikacij med dislociranimi elementi strojne opreme;
• razvoj uporabniškega krmilnega programa;
• razvoj uporabniškega vmesnika (operaterski panel, HMI, SCADA...);
• integracija krmiljenega procesa v nadrejeni informacijski sistem;
• konkretna uporaba pomnilniško programirljivih krmilnikov (PLC) Simatic in jezika STEP 7 za reševanje krmilnih nalog.

Pri predmetu Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije pa z:
• električne inštalacije in zakonodaja;
• elementi električnih inštalacij;
• dimenzioniranje vodnikov;
• varovanje električnih inštalacij;
• prenapetostma zaščita;
• nevarnost električnega toka;
• zaščita pred električnim udarom;
• inteligentne električne inštalacije;
• projektiranje notranje razsvetljave;
• varnostna razsvetljava;
• projektiranje električnih inštalacij;
• meritve električnih inštalacij;
• električna oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Laboratorijske vaje so pri obeh predmetih res laboratorijske. Na vajah se boste srečali s praktičnimi primeri, za katere boste osnove osvojili na predavanjih. Gre torej za praktične vaje, ki zahtevajo individualno delo tako s krmilniki, programatorji, elementi električnih inštalacij, merilnimi inštrumenti, kot tudi s kleščami in izvijačem.

Izpit je pri obeh predmetih sestavljen iz pisnega in ustnega izpita, oceno pa dobite tudi za izvedbo vaj. Končna ocena se oblikuje na podlagi vseh treh ocen (pisni izpit, ustni izpit, vaje), pri čemer pa morajo vse tri delne ocene biti pozitivne.

Če vam klasični izpiti niso preveč pri srcu, lahko izpit opravite tudi z izdelavo projekta in njegovim ustnim zagovorom. Ocena vaj se seveda upošteva tudi v tem primeru. V takšni obliki je izpit možno izdelati pri obeh predmetih Modula C.