Elektrotehnika - 2. letnik - Elektrotehnika

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
64111Matematika IIIOSP6030151052259SLO
64112MeritveOST45045901757SLO
64113Digitalne struktureOST451530901757SLO
64114Komunikacijski sistemi OST451530901757SLO
 Skupaj 3. semester      30 
 4. semester 
64116Merilna instrumentacijaOST30030601255SLO
64117Električni stroji OST451530901757SLO
64118Polprevodniška elektronika OST451530901757SLO
64119Avtomatsko vodenje sistemovIST45015601255SLO
64115Matematika IV OSP451515751506SLO
64120Digitalni elektronski sistemiIST30030601255SLO
64121Energetika in okoljeIST30030601255SLO/ANG
64122Informacijski sistemiIST45015601255SLO
 Skupaj 4. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika

Grafična predstavitev izbirnosti

 

 

IZBIRNI PREDMETI

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih predmetov, po priporočilu tutorja, načeloma glede na predvideno smer v 3. letniku. Študent se odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu.

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 3. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmeta Numerične metode tudi strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

*Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D ali E) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih modulov, lahko pa na tem mestu prenese 10 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed desetih se na urniku vseh teh 10 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

IZBIRNI MODULI

 • Modul A
  • Navidezna resničnost 
  • Slikovna informatika
 • Modul B
  • Načrtovanje vgrajenih sistemov
  • Programiranje vgrajenih sistemov
 • Modul C
  • Programirljivi krmilni sistemi
  • Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • Modul D
  • Svetovni splet 
  • Multimedijski sistemi 
 • Modul E
  • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
  • Zasnova in razvoj izdelkov